PATH Family Office (Suisse) SA to firma skupiająca się na unikalnej koncepcji 360 stopni wokół Własności Prywatnej. Specjalizujemy się w zarządzaniu majątkiem, bankowości inwestycyjnej oraz planowaniu sukcesyjnym dla zamożnych klientów indywidualnych, rodzin i przedsiębiorców.

PATH Family Office (Suisse) SA to firma skupiająca się na unikalnej koncepcji 360 stopni wokół Własności Prywatnej. Specjalizujemy się w zarządzaniu majątkiem, bankowości inwestycyjnej oraz planowaniu sukcesyjnym dla zamożnych klientów indywidualnych, rodzin i przedsiębiorców.

Kontakt:

PATH Family Office (Suisse) SA

Place de la Synagogue 5, 1204 Genève, Suisse

+41 22 506 04 22

family.office@pathsuisse.ch

Przedstawicielstwo w Polsce

ul. Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa, Polska

Nadzór:

Spółka PATH Family Office (Suisse) SA prowadzi działalność na podstawie zezwolenia wydanego przez Szwajcarską Komisję Nadzoru Rynku Finansowego (FINMA) jako Portfolio Manager i Trustee, a także podlega nadzorowi Organisme de Surveillance des Instituts Financiers (OSIF).

Informacje publiczne dostępne są pod tym adresem.

Rzecznik:

Art. 74 i nast. Ustawy o usługach finansowych przewiduje postępowanie mediacyjne prowadzone przed Rzecznikiem w celu rozstrzygnięcia sporów prawnych pomiędzy klientami i podmiotami świadczącymi usługi finansowe. W tym celu, podmioty świadczące usługi finansowe muszą być stowarzyszone z rzecznikiem (Art. 77 Ustawy o usługach finansowych) uznanym przez FDF (Art. 84 ust. 1 Ustawy o usługach finansowych).

PATH Family Office (Suisse) SA jest stowarzyszona z Terraxis SA.

Biegły rewident: RSM Audit Switzerland SA