USŁUGI

Zarządzanie majątkiem

Doradzamy w zarządzaniu majątkiem prywatnym i biznesowym naszych klientów. Pomagamy definiować potrzeby inwestorów, optymalizować koszty zarządzania aktywami oraz inwestować w nowe aktywa. Doradzamy także przy wyborze banku i otwieraniu rachunków inwestorskich.

Definiujemy alokację walutową i doradzamy w zakresie bezpiecznego i stabilnego lokowania depozytów. W ramach zarządzania majątkiem, jako integralną część tej usługi oferujemy również planowanie finansowe. Dzięki wprowadzeniu usługi planowania finansowego, nasi Klienci mogą w pełni świadomie i z powodzeniem dysponować swoimi środkami.

Bankowość inwestycyjna

Oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie bankowości inwestycyjnej. Specjalizujemy się we wszelkich operacjach zawieranych na rynku papierów wartościowych (w tym m.in. w pośrednictwie w sprzedaży papierów wartościowych, a także w projektowaniu oraz handlu finansowymi instrumentami pochodnymi).

Przeprowadzamy wszelkie operacje na rynku pieniężnym oraz zarządzamy funduszami, przy czym tworzymy i zarządzamy funduszami tzw. podwyższonego ryzyka. Dla naszych Klientów sporządzamy kompleksowe analizy wykonalności szeroko pojętych projektów inwestycyjnych, opracowujemy krótko - i długoterminowe strategie i prowadzimy restrukturyzację przedsiębiorstw. Wszystkie proponowane przez nas działania stanowią wielopłaszczyznową odpowiedź na aktualne potrzeby Klientów.

Doradztwo dla klientów indywidualnych

Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa na rzecz zamożnych klientów indywidualnych w zakresie sprzedaży aktywów biznesowych, struktur własnościowych oraz inwestycji w nieruchomości, a także w obszarach specjalizacji, w tym w zakresie funduszy powierniczych, fundacji oraz produktów finansowych i ubezpieczeniowych.

Nasze usługi doradcze dotyczą również zwiększania bezpieczeństwa podatkowego prowadzonej działalności. Nasza kancelaria posiada również doświadczenie w projektowaniu struktur podatkowych organizacji charytatywnych i instytucji non-profit, jak również w kwestiach podatkowych związanych z nabywaniem, przechowywaniem i sprzedażą dóbr kultury oraz dzieł sztuki.

Usługi concierge

Kompleksowa i spersonalizowana obsługa stworzona z myślą o najbardziej wymagających klientach, którym zapewniamy stałą pomoc we wszystkich najważniejszych sferach ich życia zawodowego i prywatnego. Nasza oferta jest odpowiedzią na bieżące potrzeby klienta.
Oferowany zakres usług concierge:

WIĘCEJ

Planowanie międzypokoleniowe

Wspieramy naszych klientów w tworzeniu odpowiednich struktur planowania sukcesji i instrumentów prawnych, z wykorzystaniem przepisów prawa obowiązujących w różnych jurysdykcjach. Specjalizujemy się w planowaniu sukcesji rodzinnej dotyczącej cennych aktywów biznesowych, takich jak prowadzone przedsiębiorstwa i nieruchomości.

Nowe przedsięwzięcia biznesowe

Świadczymy kompleksową obsługę związaną z pozyskiwaniem kapitału na rynku finansowym. Wskazujemy potencjalne kierunki rozwoju wraz z możliwymi rozwiązaniami prawnymi. Skutecznie wspieramy naszych klientów w pozyskiwaniu środków finansowych z tradycyjnych i alternatywnych źródeł, zapewniając bezpieczeństwo prawne i pomoc w realizacji nowych celów biznesowych.

Compliance

PATH Family Office (Suisse) SA posiada szerokie doświadczenie w wykonywaniu audytów prawnych, identyfikowaniu ryzyk prawnych, doradztwie związanym z dostosowywaniem wewnętrznych regulacji i umów do obowiązujących przepisów prawa oraz opracowywaniem i wdrażaniem kodeksów etycznych i programów sygnalizacyjnych.

Konstytucje rodzinne

Oferujemy doradztwo w zakresie tworzenia indywidualnej Konstytucji rodzinnej, odzwierciedlającej jej wartości, przekonania i aktualne cele, określającej zasady prowadzenia działalności gospodarczej oraz wszelkie relacje zawodowe i gospodarcze pomiędzy członkami rodziny.

Pomagamy uregulować porządek rodzinny za pomocą protokołów i dążymy do zapewnienia trwałości biznesu rodzinnego poprzez odpowiednie regulacje i rozwiązania prawne.

Działalność charytatywna

Pomagamy w tworzeniu i rozwijaniu różnych form działalności społecznej, dzięki którym nasi klienci, zarówno indywidualni, jak i biznesowi, mogą realizować indywidualne cele filantropijne. Oferujemy kompleksowe doradztwo, pomoc w tworzeniu i zarządzaniu funduszami charytatywnymi, a także wsparcie w tworzeniu i zarządzaniu fundacjami.

Ubezpieczenia

Współpracujemy z firmami ubezpieczeniowymi w różnych jurysdykcjach. Jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom rozwiązania ubezpieczeniowe zgodne z przepisami podatkowymi. Nasze rozwiązania obejmują:

  • Polisy z opcją prywatnego plasowania (ubezpieczenia na życie lub plany rentowe)
  • Uniwersalne ubezpieczenie na życie (w tym finansowanie składek)
  • Polisy o wysokich świadczeniach na wypadek śmierci
  • Prywatne i spersonalizowane plany emerytalne